ERP software voor de vastgoedsector

ERP-systemen ondersteunen bijvoorbeeld bedrijven in de vastgoedsector op het gebied van vastgoedbeheer, facturering van nutsvoorzieningen en klantrelatiebeheer.

De vastgoedsector is extreem heterogeen. Bedrijven die in deze sector vallen, kunnen zich bezighouden met de ontwikkeling, productie, het beheer en de marketing van onroerend goed. Dit maakt de behoefteprofielen van bedrijven in deze sector aan geschikte bedrijfssoftware des te diverser. Niettemin zijn er enkele, essentiële overeenkomsten, ze zijn te vinden in de vereiste profielen van veel bedrijven in de vastgoedsector een geschikte bedrijfssoftware. In het volgende willen we daarom enkele belangrijke functies voor deze industrie nader bekijken. Eerst is het echter noodzakelijk om te bespreken wat betekent ERP nou eigenlijk.

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning (kortweg ERP) verwijst naar de centrale taak van elk bedrijf om alle beschikbare middelen zo nauwkeurig en op behoeften gebaseerd mogelijk te plannen. Naast financiële middelen gaat het bijvoorbeeld ook om materialen of personeel. Bedrijven in elke branche moeten deze taak op zich nemen. ERP-software helpt hen hierbij. Binnen het systeem kunnen alle bedrijfsprocessen, inclusief de benodigde middelen, digitaal in kaart worden gebracht. Zo ontstaat een digitaal beeld van het hele bedrijf. Processen kunnen vervolgens centraal worden aangestuurd, geoptimaliseerd en geautomatiseerd via het ERP-systeem. Beschikbare middelen worden doelgerichter gebruikt, zodat bedrijven een aanzienlijk concurrentievoordeel kunnen behalen door middel van gerichte enterprise resource planning.

Software voor de vastgoedsector

Dit geldt ook voor bedrijven in de vastgoedsector. Een geschikte ERP software voor de vastgoed sector moet al de belangrijkste functies in de industriestandaard hebben, die meestal vereist zijn in deze branche. Zoals reeds aangegeven kunnen de eisen nog sterk verschillen van bedrijf tot bedrijf. Bedrijven die op zoek zijn naar een geschikt ERP-systeem moeten daarom altijd in de eerste plaats intensief omgaan met hun eigen processen en concrete doelen definiëren die met de introductie van de ERP-software moeten worden bereikt. Op basis daarvan kunnen vervolgens specifieke eisen worden geformuleerd, die in de vorm van een eisenspecificatie op papier kunnen worden gezet. Dit dient vervolgens als een belangrijke basis voor besluitvorming in het softwareproject.

Vastgoedbeheer

Zo kunnen contracten voor de gehuurde gebruikseenheden van alle eigenaren overzichtelijk en efficiënt worden beheerd via centraal vastgoedbeheer met behulp van ERP. Ook een koppeling met een DMS-software voor het beheer van allerlei soorten documenten speelt een belangrijke rol. Het levert ook een belangrijke bijdrage aan de realisatie van het paperless office. Op het gebied van vastgoedbeheer zijn er meestal ook functies die het mogelijk maken om rekening te houden met verschillende factureringsmodaliteiten.

Energierekening

Stookkostenrekeningen kunnen bijvoorbeeld rechtstreeks via het ERP-systeem worden gemaakt via softwaregebaseerde energierekeningen. De gegevens kunnen ook rechtstreeks aan derden worden doorgegeven. Dit vereist echter de juiste interfaces. Bovendien kunnen ERP-systemen voor de vastgoedsector geïntegreerd meterbeheer hebben, wat ook facturering ondersteunt.

Beheer van klantrelaties

Klantrelatieprocessen kunnen centraal worden beheerd en gecontroleerd met behulp van CRM-software. Het CRM-systeem kan worden gebruikt als een onafhankelijke oplossing of als een module van een holistische ERP-software. In ieder geval is het gebruik van CRM-software een voordeel voor de vastgoedsector. In het systeem zijn alle groepen, van huurders tot verhuurders, specifiek te onderscheiden. Geïnteresseerde partijen of leads kunnen ook gerichter worden aangeboden. Sommige systemen stellen vastgoedbeheerders ook in staat om een klantenserviceportal op te zetten. Dit kan dan bijvoorbeeld door huurders worden gebruikt om zelf bepaalde processen in gang te zetten. De administratieve rompslomp voor de vastgoedbeheerder wordt zo geminimaliseerd.

Verhuur Portal

Binnen de ERP-software is alle belangrijke informatie over alle objecten al beschikbaar. Als er bijvoorbeeld een exposé moet worden gemaakt, kunnen de gegevens automatisch uit het ERP-systeem worden gehaald. Het creëren van exposés is dan ook kinderspel. Vervolgens kan het voltooide exposé vervolgens rechtstreeks worden ingevoerd in een bijbehorend portaal voor verhuur- of rentebeheer. Dit is ook centraal mogelijk via het ERP-systeem voor meerdere portalen tegelijk. Het enige wat je nodig hebt is een bijbehorende verbinding of interface. Om deze reden moeten bedrijven in de vastgoedsector al rekening houden met mogelijke interfaces bij het zoeken naar een geschikt ERP-systeem.

Pin It on Pinterest